Strategische Transformatiesteun (STS): subsidies voor investeringen en opleidingen tot 1 miljoen Euro

Ondernemingen in Vlaanderen kunnen een Strategische Transformatiesteun (STS) subsidie aanvragen voor een strategisch transformatieproject. De maximale subsidie bedraagt 1 miljoen Euro maar de investeringen voor de Vlaamse ondernemingen liggen ook vrij hoog. Dit subsidieprogramma is interessant indien u een nieuw kantoorgebouw, opleidingscentrum of productiehal bouwt.

STRATEGISCHE TRANSFORMATIESTEUN (STS)

Ondernemingen in Vlaanderen kunnen een Strategische Transformatiesteun (STS) subsidie aanvragen voor een strategisch transformatieproject. De vereiste hierbij is minstens 1 miljoen Euro investeringen én 100.000 Euro voor opleidingen (voor middelgrote en grote ondernemingen liggen de drempels nog hoger). Het transformatieproject moet in belangrijke mate bijdragen tot de versterking van het economisch weefsel in Vlaanderen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het bouwen van een nieuw kantoorgebouw of fabriek gekoppeld aan een strategische transformatie.

De basissteun bedraagt 8% voor investeringen en 20% voor opleidingen. De basissteun wordt geplafonneerd op maximum 1 miljoen Euro per onderneming. Een project wordt beoordeeld op basis van een aantal criteria waaronder innovatie, kwaliteit van het management, versterking voor de onderneming, internationalisering en verduurzaming met Vlaanderen.

Venture Campus schrijft voor u het Strategische Transformatiesteun (STS) dossier van A tot Z. Hierbij hanteren we een vaste én variabele vergoeding (successfee).

De drempel om een STS dossier aan te vragen ligt hoog. Voor innovatieve bedrijven zijn er programma’s die laagdrempeliger zijn zoals KMO-innovatieprojecten (innovatie subsidie via Vlaio), KMO-groeisubsidie (via KMO-portefeuille), Horizon 2020 subsidies (via de EU) en subsidies voor opleidingen en HR (via het Europees Sociaal Fonds ESF).

WAAROM STRATEGISCHE TRANSFORMATIESTEUN VIA VENTURE CAMPUS

Venture Campus heeft ervaring met strategische transformatiesteun voor innovatieve ondernemingen. Wij schrijven uw dossier van A tot Z. Dankzij onze jarenlange ervaring met het schrijven van innovatie subsidie dossiers verhoogt u de slaagkansen voor uw KMO-groeisubsidie aanvraag.
2 vormen

zowel voor investeringen als voor opleidingen

1000000 Euro

maximaal subsidiebedrag STS-project

60 dagen

snelle beslissing aanvraag

10 jaar

ervaring met KMO
subsidies

STRATEGISCHE TRANSFORMATIESTEUN (STS)

De Strategische Transformatiesteun (STS) in een notendop:
  • Vooral voor grote investeringen  – In nieuw kantoorgebouw, opleidingscentrum, productiehal, …
  • Tot 1 miljoen Euro subsidie – Maar uw eigen inbreng bedraagt ook minstens 1 miljoen Euro
  • Strategische waarde – Helpt uw onderneming te groeien naar de volgende stap
  • Snelle doorlooptijd – Snelle goedkeuring/afkeuring van uw aanvraag