Wat is een ESF subsidie en welke subsidies biedt het fonds?

 In ESF, nl, Subsidies

De historie van het ESF

Het Europees Sociaal Fonds, of ESF, bestaat sinds de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) na de Tweede Wereldoorlog. Aanvankelijk richtte het fonds zich vooral op de staalindustrie en die voor steenkolen. Dat veranderde in de jaren 70, toen ook de landbouwindustrie en de textielsector een beroep konden doen op subsidies uit het fonds. In de jaren 70 verschoof ook de prioriteit van het fonds naar werkloosheid en dan met name jeugdwerkloosheid. In de jaren 80 was het ESF meer bedoeld voor investeringen in technologische ontwikkelingen met de opkomst van het digitale tijdperk, en zorgde het fonds ervoor dat de werkgelegenheid in armere regio’s in de Europese Unie, die inmiddels was uitgebreid met landen als Spanje en Portugal, werd gestimuleerd. Sinds de jaren 90 zet de EU steeds meer de richtlijnen uit, die vervolgens op nationaal niveau volgens de eigen behoefte worden geïmplementeerd.

ESF subsidies in Vlaanderen

In Vlaanderen wordt het ESF tot 2020 uitgevoerd als operationeel programma om werkgelegenheid en sociale cohesie te stimuleren. In totaal wordt daarmee 1 miljard euro geïnvesteerd. Een groot deel van dit bedrag, 600 miljoen euro, komt uit de Vlaamse begroting en 400 miljoen uit die van Europa. Het ESF programma voor Vlaanderen wil niet alleen de werkgelegenheid en sociale cohesie bevorderen maar ook innovatie en is daarom ook gericht op initiatieven voor bijvoorbeeld meer ondernemerschap, integratie en het stimuleren van laaggeschoolde jongeren. Vlaanderen schat zelf in dat dit programma zo’n 250.000 mensen helpt een baan te vinden of te houden, of om een opleiding te volgen of een bedrijf op te starten. Het huidige ESF programma is grotendeels gebaseerd op de nieuwe vaardighedenagenda voor Europa (European Skills Agenda).

Welke subsidies biedt het ESF?

Het ESF biedt subsidies voor opleidingen in bedrijven en subsidies voor een duurzaam loopbaanbeleid, variërend van 60.000 tot 100.000 euro. Voor interne en externe opleidingen zijn subsidies tot 100.000 euro beschikbaar, die moeten helpen met het bevorderen van de digitale en sociale vaardigheden in een onderneming, maar ook bedrijfsinnovatie. Het loopbaanbeleid kan subsidies van maximaal 80.000 euro toekennen aan bedrijven die daarmee hun werving en selectie kunnen stimuleren, maar ook het loopbaanbeleid, leiderschap en uitstroom tegen kunnen gaan.

Procedure voor ESF subsidie

Het ESF komt meerdere malen per jaar met een oproep waarop bedrijven die een subsidie willen kunnen reageren. In zo’n oproep staat beschreven welke problematiek specifiek moet worden aangepakt en welk budget hiervoor beschikbaar is. In een oproepfiche staan alle inhoudelijke, administratieve en financiële voorwaarden beschreven en bedrijven en organisaties die willen reageren kunnen vervolgens een projectvoorstel indienen. Er moet wel rekening gehouden worden met het feit dat Vlaamse ondernemingen die mee willen doen, verplicht zijn tot een eigen financiële inbreng. Hoe hoog die inbreng is, is afhankelijk van de Europese staatssteunregels, maar kan oplopen tot de helft van de totale kosten.

De procedure om een subsidie uit het ESF aan te vragen is strikt en omvangrijk, met een strenge evaluatie over de organisatie en een beoordeling plus vervolgens ook monitoring en controle wanneer de subsidie is toegekend.

Hoe kan Venture Campus een bedrijf ondersteunen met een ESF subsidie?

Venture Campus helpt bedrijven bij het indienen van de aanvraag voor een ESF subsidie. Voor een groot deel werkt Venture Campus op een ‘no cure no pay’ basis en hebben wij een succesratio met ESF dossiers van 85 procent.

Recent Posts