Taken automatiseren met RPA

 In automation, autonomous, en, innovation, nl

Naarmate bedrijven steeds complexer worden, worden de taken die mensen moeten uitvoeren dat ook. Dit betekent dat veel van de taken die de medewerkers in een eerder stadium deden, nu minder intellectueel uitdagend zijn en automatisch kunnen worden uitgevoerd. Dit laat ruimte voor de medewerkers om hun intellect daadwerkelijk te gebruiken en meer het verschil te maken in het bedrijf. Naarmate meer mensen worden getraind in meer mensgerichte en intelligente gebieden van bedrijfsprocessen en workflows, moeten de andere taken nog steeds worden uitgevoerd. Dat is waar automatisering een ruggengraat is geworden voor veel vooruitstrevende bedrijven en ondernemingen. In plaats dat ze hun beste medewerkers alledaagse en eenvoudige taken laten uitvoeren, kunnen ze dit nu laten uitvoeren door bots. Zo is het idee van Robotic Process Automation ontstaan.

Wat is RPA?

In tegenstelling tot wat de naam en de afbeelding in dit artikel doen vermoeden, heeft Robotic Process Automation niets te maken met robots. Deze bedrijfstechnologie is gebaseerd op software en maakt gebruik van software ‘bots’ om geautomatiseerde taken uit te voeren. Een langdurig gebruik van deze technologie is het scrapen van schermen, waarbij bots gegevens van het ene scherm naar een ander computersysteem halen. Voortbouwend op deze eerste toepassing maakt RPA gebruik van meer diensten en verbindt deze automatisch met elkaar. Meer in het algemeen is Robotic Process Automation de plaats waar programmeurs bots kunnen programmeren om een set instructies te volgen en een gewenst resultaat te bereiken. Robotprocesautomatisering kan eenmaal menselijke taken in geautomatiseerde taken omzetten die sneller en nauwkeuriger kunnen worden uitgevoerd dan de mens dat kan.

Het belangrijkste gebruik van Robotic Process Automation is het automatiseren van bedrijfsprocessen door middel van gestructureerde inputs en instructies die een softwarebot uitvoert. Deze bot is een soort software die het bedrijf configureert om bepaalde taken automatisch uit te voeren. Dergelijke taken omvatten het verzamelen van gegevens, het interpreteren van gegevens, het verwerken van transacties en de communicatie tussen verschillende digitale systemen binnen het bedrijf. Deze software kan worden gebruikt in veel verschillende bedrijfsprocessen, variërend van automatische e-mail reacties tot de automatisering van bepaalde taken binnen een planningssysteem. Het belangrijkste aspect van RPA-technologie is de automatisering van routinematige bedrijfsprocessen die anders door mensen zouden worden uitgevoerd. Dit kan de kosten voor het bedrijf verlagen en werknemers meer tijd geven om zich te concentreren op belangrijkere bedrijfsactiviteiten.

Hoe RPA de bedrijfsvoering verandert

De dagen zijn voorbij dat veel medewerkers dag in dag uit dezelfde taken uitvoerden. Met RPA is een software bot in staat om veel verschillende taken sneller en nauwkeuriger uit te voeren dan hun menselijke tegenhanger. Softwarebots kosten het bedrijf waarschijnlijk minder dan het aannemen van meer werknemers, ze zijn vrij van menselijke fouten en het is een typisch eenvoudig proces om ze in organisaties te implementeren. Dit betekent niet dat mensen hun baan zullen verliezen, of dat bepaalde functies worden uitgeroeid, maar het gebruik van Robotic Process Automation betekent wel dat functies meer op de mens gericht zullen zijn en dat de functies meer gericht zullen zijn op het intellectuele aspect van de rol. Dat zorgt ervoor dat het gebruik van dergelijke technologie de werknemer in staat stelt om zijn kennis te verbreden en meer creatieve en vervullende functies uit te voeren. Door het automatiseren van de alledaagse en repetitieve taken heeft een mens meer tijd voor meer zakelijke en creatieve activiteiten die de technologie niet kan uitvoeren. Bovendien is een van de meest bemoedigende aspecten van Robotic Process Automation de productiviteitswinst die een bedrijf kan behalen.

In de steeds veranderende bedrijfswereld is het slechts een kwestie van tijd voor dat elk bedrijf RPA integreert.

Interesse in innovaties of in het werken aan een innovatie? Neem dan contact met ons op, zodat we u kunnen voorzien van het juiste advies en de juiste kennis.

Recent Posts