Vrijstelling bedrijfsvoorheffing

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing: 80% vrijstelling op de bedrijfsvoorheffing op lonen van onderzoekers

Indien u als werkgever uit de privé sector of kennisinstellingen onderzoekers in dienst heeft, kan u vrijgesteld worden voor 80% van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing op hun lonen. Deze regel werd in het leven geroepen met behulp van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, Belspo en geldt ook voor bachelordiploma’s, waarbij u een vrijstelling kan bekomen van 80%, beperkt tot 50% van het totale bedrag van de vrijstelling zoals toegepast voor andere werknemers met een specifiek master- en/of doctordiploma.

Vrijstelling op bedrijfsvoorheffing

Sinds 2020 komen ook bachelordiploma’s in aanmerking. De regel verschilt voor de verschillende soorten vennootschappen:

 • Kleine vennootschappen

  Masterdiploma’s: vrijstelling van 80%
  Bachelordiploma’s: vrijstelling van 80%
  (beperkt tot 50% van het totale bedrag van de vrijstelling zoals toegepast voor de werknemers met een specifiek master- en/of doctordiploma)

 • Andere vennootschappen

  Masterdiploma’s: vrijstelling van 80%
  Bachelordiploma’s: vrijstelling van 80%
  (beperkt tot 25% van het totale bedrag van de vrijstelling zoals toegepast voor de werknemers met een specifiek master- en/of doctordiploma)

Voor bepaalde functies moet de vrijstelling pro rata toegepast worden in verhouding tot de tijd dat de desbetreffende medewerkers werkelijk hebben besteed aan onderzoek. Het gaat hier om assistent-onderzoekers en post-doctorale onderzoekers aan universiteiten, hogescholen en erkende wetenschappelijke instellingen.

Daarnaast komen de projecten of programma’s enkel in aanmerking wanneer ze werden aangemeld bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid. Aanmelden doet u door de schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing te identificeren, het project of programma waar het onderzoek toepassing op heeft te beschrijven, en de verwachtte aanvangs- en einddatum door te geven.

Waarom vrijstelling op bedrijfsvoorheffing aanvragen via Venture Campus?

Venture Campus heeft reeds verschillende bedrijven geholpen bij het aanvragen van de vrijstelling op bedrijfsvoorheffing. We hebben dus de kennis en knowhow om u hier in te begeleiden. Daarnaast dient u ons enkel te vergoeden indien u de vrijstelling wel degelijk bekomt. Wij werken namelijk op no-cure, no-pay basis!

Wist u trouwens dat uw bedrijf mogelijks ook in aanmerking komt voor andere soorten van subsidies? Contacteer ons zodat we samen kunnen bekijken of u ook aanspraak maakt op een vrijstelling van uw bedrijfsvoorheffing.

0 %
voor bachelor- en masterdiploma's
0
bijkomende voorwaarden
0 %
succes ratio
0 jaar
ervaring met KMO subsidies

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing

Wie komt er in aanmerking?

Onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma’s die volgend doel hebben:

 • Fundamenteel onderzoek  – Om nieuwe kennis te verwerven over verschijnselen
 • Industrieel onderzoek– Met oog op het ontwikkelen of vernieuwen van producten of diensten
 • Experimentele ontwikkeling – Het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technische, zakelijke en andere kennis en vaardigheden