Ontwikkelingsprojecten
onderzoeksprojecten

Ontwikkelings- en onderzoeksprojecten

De belangrijkste voordelen van een ontwikkelingsproject of onderzoeksproject:

  • Hoge slaagkansen – Mits een goede business case en innovatief karakter
  • Startups friendly – Ook geschikt voor starters en als subsidies voor startups
  • Alle sectoren – Zowel IT als niet IT dus ook voor zeer traditionele sectoren!
  • Doorgroeimogelijkheden– Naar bv. een Horizon 2020 subsidie
0 %
succes ratio bij Vlaio subsidies
0 +
geschikt vanaf 5 teamleden
0 types
afh. van onderzoeks%
0 jaar
ervaring met innovatiesubsidies

Vlaamse subsidies voor innovatie (vroeger gekend als IWT subsidies)

Vlaio (het Vlaams Agentschap Ondernemen & Innoveren) verstrekt subsidies voor innovaties voor ontwikkelingsprojecten (korte termijn, resultaatsgericht, duidelijke innovatiegedreven businesscase) en onderzoeksprojecten (kennisintensief, onderzoeksgedreven, lange termijn visie & strategie). De ontwikkelingsprojecten en ontwikkelingsprojecten subsidies zijn de opvolger van de vroegere KMO-innovatieprojecten, Sprint-projecten & O&O-bedrijfsprojecten. De steun gaat van 25% tot 80% met een maximale subsidie van 3.000.000 Euro. De dienstverlening van Venture Campus bestaat erin dat wij uw toekomstige innovatie omzetten in een Vlaio ontwikkelingsproject of onderzoeksproject. Daarbij regelen wij alles van A tot Z in ruil voor een succesfee. Bel of mail ons vandaag nog om uw innovatie vrijblijvend te bespreken.

Ontwikkelingsprojecten en Onderzoeksprojecten

De ontwikkelingsprojecten en onderzoeksprojecten zijn gericht op innovatieve Vlaamse KMO’s en grote ondernemingen die 25% tot 80% steun kunnen krijgen met een maximum subsidiebedrag van 3 miljoen Euro. De subsidies worden toegekend door Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen, vroeger gekend als IWT-subsidies.

Een belangrijke voorwaarde is dat de onderzoeksprojecten gericht zijn op kennisintensief onderzoek (en dus niet op ontwikkeling). Innovatie wordt gedefinieerd als het tot stand brengen van een nieuw (of vernieuwend) product, proces of dienst, die een vernieuwing bij het bedrijf vereist. Een duidelijke meerwaarde t.o.v. de markt realiseren én een groot risico op technisch falen moet het uitgangspunt vormen. De vernieuwing en de betrokken kennisontwikkeling kunnen zowel technologisch als niet-technologisch van aard zijn. Ook startups komen in aanmerking voor subsidies waarbij ook het loon van de (co-) founders in aanmerking komt indien zij onderdeel uitmaken van het projectteam (zie ook overzicht subsidies voor startups).

  • Ontwikkelingsprojecten

    De ontwikkelingsprojecten kenmerken zich als korte termijn, resultaatgericht met een duidelijke innovatiegedreven businesscase. De duurtijd bedraagt maximaal 24 maanden en de maximale steun 3 miljoen Euro.

  • Onderzoeksprojecten:

    De onderzoeksprojecten hebben een looptijd van maximaal 36 maanden. Deze onderzoeksprojecten worden gekenmerkt door kennisintensief, onderzoeksgedreven en een lange termijn visie & strategie. De basissteun bedraagt 25%-50% afhankelijk vna het onderzoeksgehalte maar kan verhoogd worden voor een KMO (+20%) en samenwerking (+10%) met onafhankelijke bedrijven of onderzoekscentra.

Waarom Ontwikkelings- En Onderzoeksprojecten via Venture Campus?

Venture Campus heeft een jarenlange ervaring met het schrijven van dossiers voor Vlaio (vroegere IWT). Onze succesratio ligt zeer hoog doordat wij u coachen uw innovatie op de juiste manier te definiëren. Wij schrijven uw dossier (inclusief business plan en werkpakketten) van A tot Z op een basis van een kleine vast vergoeding in combinatie met variabele vergoeding op een no-cure, no-pay basis. Hebt u al een onderzoeksproject voor een innovatie? Dan is de volgende stap een Horizon 2020 subsidie (Europees programma). Vergeet ook niet te kijken of u in aanmerking komt voor een verlaagde belasting (slechts 5,1% vennootschapsbelasting) op innovatieve software via de nieuwe innovatieaftrek. U kunt ons vrijblijvend contacteren om te kijken voor welke subsidies en steunmaatregelen uw innovatie in aanmerking komt.

             

Lees ook onze cases van Ment TV en Keypoint die gebruik maakten van de ontwikkelingsprojecten subsidie via Venture Campus.

Hoe verloopt de procedure van een ontwikkelings- of onderzoeksproject?

Venture Campus schrijft in overleg het dossier. Daarbij zetten we uw innovatie om in subsidiejargon. Nadien dienen we samen het dossier in bij Vlaio en ondersteunen we u bij de vervolgstappen (gesprek met de adviseur, verdediging bij de expert en indienen van de tussentijdse en finale rapportage). De doorlooptijd om een dossier te schrijven door ons bedraagt gemiddeld 2 maanden. Na indiening krijgt u de beslissing binnen 2-4 maanden. Uw project (en de bijhorende kost) mag echter als starten de maand die volgt op de dag van indiening. Venture Campus begeleidt u of uw medewerkers bij elke stap in dit proces.

Voor wie is een ontwikkelings- en onderzoeksproject?

Elke onderneming met activiteiten in Vlaanderen komt in aanmerking voor de ontwikkelings- en onderzoeksprojecten op voorwaarde dat zij aan innovatieve projecten werken. Vlaio heeft een hele reeks van criteria om uw project goed te keuren, dit omvat o.a. stimulerend effect, strategisch belang voor de Vlaamse onderneming, economische en maatschappelijke hefboom, verankering economische hefboom & integratie in Vlaams innovatie-ecosysteem, nieuwe kennisopbouw & uitdagingen, relevantie en kwaliteit van de aanpak & match projectuitvoering/valorisatiedoelstelling e.d.m. Venture Campus overloopt vrijblijvend met u of u volgens ons voldoet aan deze criteria. Er zijn diverse populaire onderzoeksdomeinen zoals e-health, blockchain, AI, internet-of-things, machine learning, big data en facial recognition. Doet u niet aan innovatief onderzoek? Dan hebben we ook nog andere subsidies zoals voor opleidingen (ESF subsidies) of voor investeringen in een nieuwe economische activiteit (strategische transformatiesteun).

Het belang van de business case en er tijdig bij zijn!

Voor de ontwikkelingsprojecten subsidies is het ook belangrijk dat u er tijdig bij bent! VLAIO kan enkel subsidies geven als de R&D nog niet is opgestart! Een belangrijk onderdeel is ook de businesscase voor uw onderneming. Dit type project omvat de ontwikkeling van een volledig nieuw of beduidend vernieuwend (verbeterd) product, proces, dienst of concept, en het resultaat heeft een belangrijke impact op de prestaties van uw bedrijf. Die impact situeert zich eerder op korte termijn. Een onderbouwde business case is dus ook een absolute vereiste om de subsidie toegekend te krijgen. Je moet op de hoogte zijn van de sterktes en zwaktes (SWOT analyse), hoe je de zwaktes kan overwinnen én onderbouwen hoe u de eigen inbreng zal financieren én wat de verwachte return is (zowel voor Vlaanderen als voor de onderneming).

In de business case moet u duidelijk aantonen dat er een grondige markstudie werd uitgevoerd. De meerwaarde van de innovatie voor uw klanten én voor de onderneming haar markt moeten ook aangetoond worden. Een realistisch zicht op toekomstige kosten en baten is eveneens essentieel. De innovatie moet ook duidelijk gekaderd worden binnen de strategie van de onderneming én de succesvolle realisatie van het innovatieve idee moet de positie van de onderneming op korte termijn versterken. Ook de meerwaarde voor Vlaanderen, vooral uitgedrukt in investeringen, omzet, maatschappelijke effecten én tewerkstelling moet duidelijk aangetoond worden.

Begeleiding nodig in Vlaamse subsidies voor innovatie? Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte.

Komt uw onderneming in aanmerking?

Ondernemingen met een innovatief concept/project.

Met een team van werknemers in Vlaanderen

Internationaal exporteerbaar