KMO innovatieprojecten

Vlaamse subsidies voor innovatie (vroeger gekend als IWT subsidies)

Vlaio (het Vlaams Agentschap Ondernemen & Innoveren) verstrekt subsidies voor innovaties via KMO-haalbaarheidsstudies, KMO-innovatieprojecten (voor KMO’s) en Sprint-projecten (de variant voor middelgrote ondernemingen). De steun gaat van 35% tot 55% met een maximale subsidie van 250.000 Euro.

caution-278x300

Sinds 1 Januari 2018 zijn de kmo-innovatieprojecten, kmo-haalbaarheidsstudies, sprint-projecten en O&O-bedrijfsprojecten vervangen door twee nieuwe subsidies: Ontwikkelingsprojecten en Onderzoeksprojecten. De doelgroep blijft gelijkaardig alleen zijn de subsidiebedragen hoger en worden de criteria strenger. Raadpleeg hier het nieuwe subsidieprogramma.

KMO-INNOVATIEPROJECTEN

KMO-innovatieprojecten zijn gericht op innovatieve Vlaamse KMO’s die 35% tot 55% steun kunnen krijgen met een maximum subsidiebedrag van 250.000 Euro. Voor MO’s is een Sprint project mogelijk waarbij de voorwaarden en de aanvraag quasi gelijk zijn als voor een KMO-innovatieproject. De subsidies worden toegekend door Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen, vroeger gekend als IWT-subsidies.

Een belangrijke voorwaarde is dat de KMO-innovatieprojecten gericht zijn op onderzoek (en dus niet op ontwikkeling). Innovatie wordt gedefinieerd als het tot stand brengen van een nieuw (of vernieuwend) product, proces of dienst, die een vernieuwing bij het bedrijf vereist. Een duidelijke meerwaarde t.o.v. de markt realiseren én een groot risico op technisch falen moet het uitgangspunt vormen. De vernieuwing en de betrokken kennisontwikkeling kunnen zowel technologisch als niet-technologisch van aard zijn. Ook startups komen in aanmerking waarbij ook het loon van de (co-) founders in aanmerking komt indien zij onderdeel uitmaken van het projectteam.

caution-278x300

Sinds 1 Januari 2018 zijn de kmo-innovatieprojecten, kmo-haalbaarheidsstudies, sprint-projecten en O&O-bedrijfsprojecten vervangen door twee nieuwe subsidies: Ontwikkelingsprojecten en Onderzoeksprojecten. De doelgroep blijft gelijkaardig alleen zijn de subsidiebedragen hoger en worden de criteria strenger. Raadpleeg hier het nieuwe subsidieprogramma.

  • KMO-haalbaarheidsstudies

    De KMO-haalbaarheidsstudies zijn een voorbereiding van een verder natraject met een welbepaald innovatiedoel. De duurtijd bedraagt maximaal 12 maanden en de maximale steun 50.000 Euro.

  • KMO-innovatieprojecten en Sprint-projecten:

    De KMO-innovatieprojecten en Sprint-projecten hebben een looptijd van maximaal 24 maanden. De basissteun bedraagt 35% maar kan verhoogd worden voor een KO (+10%) en samenwerking (+10%) met onafhankelijke bedrijven of onderzoekscentra.

Waarom kmo-innovatieprojecten en sprint-projecten via venture campus

Venture Campus heeft een jarenlange ervaring met het schrijven van dossiers voor Vlaio (vroegere IWT). Onze succesratio ligt zeer hoog doordat wij u coachen uw innovatie op de juiste manier te definiëren. Wij schrijven uw dossier (inclusief business plan en werkpakketten) van A tot Z op een basis van een kleine vast vergoeding in combinatie met variabele vergoeding op een no-cure, no-pay basis. Hebt u al een KMO-innovatieproject? Dan is de volgende stap een Horizon 2020 subsidie (Europees programma). Vergeet ook niet te kijken of u in aanmerking komt voor een verlaagde belasting (slechts 5,1% vennootschapsbelasting) op innovatieve software via de nieuwe innovatieaftrek.

0 %
succes ratio bij Vlaio subsidies
0 +
geschikt vanaf 5 teamleden
0 oproepen
afh. van bedrijfsgrootte
0 jaar
ervaring met innovatiesubsidies

KMO-Innovatieprojecten

De belangrijkste voordelen van een KMO-innovatieproject of Sprint-project:

  • Hoge slaagkansen – Mits een goed dossier
  • Startups friendly – Ook geschikt voor starters
  • Alle sectoren – Zowel IT als non-IT
  • Doorgroeimogelijkheden – Naar bv. een Horizon 2020