KMO-groeisubsidie

KMO-groeisubsidie: 25.000 Euro subsidie voor externe expertise of een strategische medewerker

Gaat u een groeitraject (internationalisatie, transformatie en/of innovatie) starten met uw onderneming om haar toekomst te verzekeren? VLAIO geeft subsidies tot maximaal 25.000 € voor het inhuren van een externe consultant met de nodige expertise of de aanwerving van een strategische medewerker op uw eigen payroll.

KMO-Groeisubsidie

De KMO-groeisubsidie is een subsidie instrument waarbij de Vlaamse overheid ondernemingen ondersteunt om een groeitraject te realiseren.

De ondernemingen hebben hierbij de keuze om externe experts in te schakelen dan wel een strategische medewerker in dienst te nemen. De focus van het groeitraject moet liggen op innoveren, transformeren of internationaliseren. De KMO-groeisubsidie aanvraag moet een onderbouwde aanpak bevatten waarbij aangetoond moet worden dat de KMO het groeitraject succesvol zal uitwerken. De expertise van de externe consultants of de strategische medewerker is hierbij van groot belang.

Het subsidiebedrag bedraagt 50% van de totale kosten met een maximale subsidie van 25.000 Euro. Dit zowel voor externe versterking (via consultant, kennisinstelling of kennisbureau) als voor interne versterking (de aanwerving van een nieuwe medewerker).

Venture Campus schrijft uw KMO-groeisubsidie aanvraag van A tot Z op basis van een vaste en variabele (no-cure, no-pay) vergoeding.

  • Optie 1: KMO-groeisubsidie via externe versterking

    U huurt een consultant (externe) in die uw onderneming helpt om uw groeitraject (internationalisatie, transformatie en/of innovatie) te realiseren. De CV van de consultant is belangrijk om aan te tonen dat hij/zij over kennis beschikt die binnen uw onderneming niet beschikbaar is. U krijgt 50% van de totale kost terugbetaald met een maximum van 25.000 Euro subsidie.

  • Optie 2: Aanwerving van een (interne) strategische medewerker

    Om het groeitraject in uw onderneming te begeleiden kan u ook een nieuwe strategische medewerker aannemen. Ook hierbij is het belangrijk om zijn/haar kennis op basis van een CV en referenties aan te tonen. Deze medewerker moet zich focussen op het groeitraject en mag geen louter operationele rol opnemen. Hij/zij staat het management bij voor het uitrollen van het groeitraject. U krijgt 50% van de bruto loonkost met een maximale subsidie van 25.000 Euro.

Waarom KMO-Groeisubsidie via venture campus

Venture Campus heeft ervaring met de KMO-groeisubsidie voor innovatieve ondernemingen. Wij schrijven uw dossier van A tot Z. Dankzij onze jarenlange ervaring met het schrijven van innovatie subsidie dossiers verhoogt u de slaagkansen voor uw KMO-groeisubsidie aanvraag.

0 soorten
zowel voor interne als externe expertise
0
maximaal subsidiebedrag
0 dagen
snelle beslissing aanvraag
0 jaar
ervaring met KMO subsidies

KMO-Groeisubsidie

De belangrijkste voordelen van een KMO-groeisubsidie:

  • Voor alle ondernemingen  – Geen beperkingen op sectorniveau
  • Beperkte eigen inbreng – Slechts 50% eigen inbreng vereist
  • Strategische waarde – Helpt uw onderneming te versterken
  • Snelle doorlooptijd – Snelle goedkeuring/afkeuring van uw aanvraag