Innovatieaftrek

De innovatieaftrek: een mooie besparing op de vennootschapsbelasting

Dankzij de innovatieaftrek kan u de omzet die u kan toewijzen aan innovatieve producten en diensten laten belasten aan 5,1% i.p.v. 29,58%. Dit kan u een forse belastingbesparing opleveren.

De nieuwe innovatieaftrek

De nieuwe innovatieaftrek is de opvolger van de octrooiaftrek (IP box). Hierdoor verlaagt u de vennootschapsbelasting van 29,58% naar 5,1% voor netto-inkomsten die gerelateerd zijn aan innovatie beschermd via intellectuele eigendom (o.a. via een octrooi). De aftrek kan niet zomaar toegepast worden maar vereist een grondige voorafgaande studie en een grondige documentatieverplichting.

Venture Campus helpt u bij alle stappen die u moet nemen voor het toepassen van de innovatieaftrek. De eerste stap is een haalbaarheidsstudie om te kijken of de aftrek toepasbaar is voor uw organisatie. Wij helpen u bij het opstellen van het dossier dat nodig is bij een fiscale controle en kunnen u ook bijstaan bij het aanvragen van een fiscale ruling.

  • Toepasbaar om omzet van innovatieve producten en diensten

    Verkoopt u innovatieve producten en diensten? Dan is de innovatieaftrek mogelijk toepasbaar op de omzet die hieraan toewijsbaar is.

  • De innovatieaftrek mag niet lichtzinnig worden toegepast

    Bij de innovatieaftrek komt heel wat kijken. Bent u in het bezit van de juiste octrooien? Hebt u een juist systeem van time tracking van uw ontwikkelaars? Zijn uw algemene voorwaarden goed omschreven? Gebeurt de overdracht van het gebruiksrecht aan uw klant op de juiste manier? Zijn uw R&D activiteiten aangemeld (en goedgekeurd) bij BELSPO? …

Waarom innovatieaftrek via venture campus

Venture Campus heeft al tientallen Vlaamse ondernemingen ondersteund bij het toepassen van de octrooi- en innovatieaftrek. Wij helpen u van A tot Z en bieden dus een totaaloplossing waardoor uw belastingdruk kan dalen van 29,58% naar 5,1%. We hanteren hiervoor een no-cure, no-pay vergoeding waardoor u enkel in geval van succes een klein gedeelte van het voordeel aan ons toekent. Komt u in aanmerking voor de innovatieaftrek? Dan kan u hoogstwaarschijnlijk ook aanspraak maken op innovatiesubsidies via Vlaio (KMO-innovatieproject subsidie) of via Europa (Horizon 2020 SME instrument subsidie).

0 maanden
doorlooptijd van een dossier
0 Euro
gemiddeld voordeel op jaarbasis
0 %
verlaagde belasting
0 jaar
ervaring met innovatie- en octrooi aftrek

Innovatieaftrek

Met de innovatieaftrek wil de Belgische overheid innovatie stimuleren. Voor uw onderneming heeft dit heel wat voordelen:

  • Laag belastingtarief – 5,1% i.p.v. 29,58%
  • Strenge documentatieplicht – maar Venture Campus neemt dit voor haar rekening
  • Goedgekeurd door EU – dus geen risico op verboden staatssteun
  • Groot voordeel – belastingvoordeel voor MO +100.000 Euro/jaar