ESF subsidies

ESF Subsidies voor opleidingen en duurzaam loopbaanbeleid tot 100.000 Euro

Geeft uw bedrijf interne of externe opleidingen? Of is uw loopbaanbeleid aan herziening of uitbreiding toe? Venture Campus regelt de aanvraag van ESF subsidies van A tot Z. Samen met de zaakvoerders of de HR-afdeling zorgen we ervoor dat uw project wordt omgezet in een ESF subsidie aanvraag.

ESF subsidies voor opleidingen en loopbaanbeleid

ESF (Europees Sociaal Fonds) investeert samen met Vlaanderen Europa in arbeidskansen en kwaliteitsvolle loopbanen voor Vlaamse bedrijven. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste Europese instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan beter werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor alle EU-burgers.

ESF publiceert frequent oproepen omtrent opleidingen in bedrijven (zowel intern als extern) en loopbaanbeleid. De steunbedragen (subsidies) variëren tussen de 60.000 Euro en 100.000 Euro in functie van de oproep. Een eigen inbreng van de Vlaamse onderneming is steeds vereist. Er zijn meerdere oproepen per jaar (2016, 2017, 2018, …) met strikte deadlines. De ESF voorwaarden zijn zo opgesteld dat in principe elke onderneming met 50 à 100 medewerkers op de payroll in aanmerking komt. Hier leest u meer informatie over de achtergrond van ESF subsidies.

Venture Campus heeft reeds tientallen ondernemingen geholpen bij de ESF project aanvraag tot de afrekening van de ESF-dossiers. Wij schrijven het dossier in overleg met de verantwoordelijken binnen uw onderneming.

  • ESF subsidie voor opleidingen (opleiding in bedrijven)

    Op dit moment is er een oproep rond opleidingen (zowel voor interne als externe trainingen) omtrent digitale competenties, geletterdheid, sociale vaardigheden en bedrijfsinnovatie in het kader van een leven lang leren en de European Skills Agenda. Er is een subsidiebedrag beschikbaar per bedrijf van maximaal 100.000 Euro.

  • Loopbaanbeleid 2.0 (Duurzaam loopbaanbeleid)

    Vlaanderen en Europa willen de loopbanen werkbaar maken en behouden. Bedrijven kunnen een subsidie aanvragen van max. 80.000 Euro voor het uitwerken van een loopbaanbeleid. Dit loopbaanbeleid omvat verschillende actiedomeinen zoals werving & selectie, onthaal, work-life, loopbaanbeleid, competentiebeleid, leiderschap, uitstroom, … Ook bedrijven die al initiatieven hebben genomen op dit gebied komen in aanmerking.

Waarom ESF subsidies via Venture Campus?

Venture Campus helpt u van A tot Z bij het indienen en afhandelen uw ESF subsidie dossiers voor opleidingen en loopbaanbeleid. We werken voor het grootste gedeelte van onze vergoeding op een no-cure, no-pay basis waardoor we samen met u het risico nemen.

Hoe werkt de procedure voor een ESF subsidie aanvraag?

Venture Campus schrijft in overleg met uw medewerkers de ESF projectaanvraag van A tot Z. Wij zetten ook alles klaar in ESF-applicatie tegen de deadline van de oproep. Exact 3 maanden na het verstrijken van de deadline krijgt u in de ESF-applicatie de projectbestelling (goedgekeurd of afgekeurd). Bij goedkeuring kan het ESF project starten en begeleiden wij u verder met de tussentijdse rapportering tot en met de uitbetaling van de allerlaatste schijf van de ESF subsidie.

Wie komt in aanmerking voor een ESF-subsidie?

Elke onderneming met werknemers op de payroll in Vlaanderen komt in aanmerking voor een ESF-subsidie. Uit praktijkervaring merken wij dat ESF-dossiers vooral geschikt zijn voor bedrijven vanaf 50 medewerkers. Er zijn geen limieten voor grote ondernemingen of multinationals, alleen is er voor hen meer eigen inbreng vereist. Venture Campus bespreekt graag vrijblijvend met u uw plannen op gebied van HR en opleidingen en kijkt of er een passende ESF-oproep geopend is. We stellen ook eerst samen een ESF budgetfile op om te kijken of de budgettering voor uw onderneming haalbaar is.

0 %
succes ratio voor ESF-dossiers
0 +
ESF is geschikt vanaf 25 medewerkers
0 oproepen
per jaar vanuit ESF
0 jaar
ervaring met subsidiedossiers

ESF subsidies

De voordelen van ESF subsidies:

  • Voor elk bedrijf  – geen restricties op sectoren
  • Beperkte administratie – via het digitale ESF-archief
  • Hoge slaagkansen – dankzij onze jarenlange ervaring
  • Combineer met andere subsidies – bv. innovatie subsidies voor KMO’s