Nieuwe vaardighedenagenda voor Europa (European Skills Agenda)

 In Geen onderdeel van een categorie, nl

Nieuwe vaardighedenagenda voor Europa (European Skills Agenda)

In juni 2016 heeft de Europese Commissie een nieuwe vaardighedenagenda (European Skills Agenda) voor de Europese Unie opgesteld. Deze nieuwe vaardighedenagenda voor Europa bevat tien acties die er toe moeten leiden dat de juiste opleidingen, vaardigheden en ondersteuning beschikbaar wordt gesteld voor de inwoners van de Europese Unie.

De concrete doelen van deze tien acties zijn onder andere om de kwaliteit en relevantie van trainingen en andere programma’s te verbeteren, vaardigheden zichtbaarder en vergelijkbaar te maken, het verbeteren van informatie omtrent trends en patronen op het gebied van vaardigheden en banen en het helpen van mensen bij het maken van betere carrièrekeuzes waarmee ze hun levensstandaard kunnen verbeteren. De Europese Commissie blijft de acties voortzetten maar roept ook de EU-landen, werkgeversorganisaties, vakbonden en het bedrijfsleven op om aan de slag te gaan met deze initiatieven en samen te werken om deze acties in praktijk te brengen. Deze agenda wordt ook gebruikt door het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor het toekennen van subsidies.

Bent u benieuwd geworden naar de tien acties die de Europese Commissie heeft opgesteld? In dit artikel zal een korte uitleg over de voorgenomen acties en hun concrete doel volgen.

De tien acties van de nieuwe vaardighedenagenda

De acties zijn opgedeeld in tien categorieën, die alle uiteindelijk bijdragen aan het verbeteren van opleidingen, vaardigheden en ondersteuning van de inwoners van de Europese Unie.

De eerste actie is het starten van bijscholingstrajecten waarmee nieuwe kansen voor laaggeschoolde volwassenen gecreëerd worden. Het doel is om deze volwassenen een minimum aan geletterdheid, rekenvaardigheid en digitale vaardigheden te laten verwerven waardoor zij gemakkelijker door kunnen stromen naar een opleiding.

De tweede actie is het Europees kwalificatiekader. Dit kader heeft als doel om kwalificaties te ondersteunen en alle beschikbare vaardigheden op de Europese arbeidsmarkt beter te leren benutten.

De derde actie is de coördinatie van digitale vaardigheden en banen. Deze actie moet leiden tot het verbeteren van de digitale vaardigheden van de gehele bevolking.

De vierde actie wordt de blauwdruk voor sectorale samenwerking op het gebied van vaardigheden genoemd. Dit actiepunt heeft als doel om vaardigheden te verbeteren en tekorten aan vaardigheden aan te pakken in specifieke economische sectoren.

Ten vijfde werd een EU-hulpmiddel voor vaardighedenprofielen voor vluchtelingen en migranten uit derde wereld landen opgesteld. Dit hulpmiddel moet leiden tot een betere ondersteuning en identificatie van vaardigheden van vluchtelingen en migranten binnen de Europese Unie.

Met het zesde actiepunt wil de Europese Commissie het beroepsonderwijs- en opleidingen blijven ondersteunen qua modernisering.

Het zevende actiepunt sleutelcompetenties, moet leiden tot het helpen van mensen om de kern van het verwerven van vaardigheden te leren.

Het achtste actiepunt gaat over de Europass. Dit kader zal herzien en verbeterd worden en zorgen voor betere en gebruiksvriendelijke maatregelen.

Tot slot staan er nog twee actiepunten op de planning voor de nabije toekomst. Zo wil de Europese Commissie afgestudeerden gaan volgen met als doel om hun prestaties te verbeteren en werken aan een uitwisseling en analyse van het verkeer van van hooggeschoolde of gekwalificeerde mensen tussen landen.

Europese subsidies gebaseerd op European Skills Agenda

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) geeft subsidies in Vlaanderen voor opleidingstrajecten en HR-trajecten die helpen om de European Skills Agenda te realiseren. Venture Campus helpt u om te kijken of uw HR-projecten en opleidingen in aanmerking komen voor subsidies en schrijft uw dossier van A tot Z. Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.

Recent Posts