Innovatieaftrek – ook iets voor u?

 In Innovatieaftrek, nl, Subsidies

De aanmoedigingsmaatregelen om innovatie door research & development te stimuleren, waren in België zelf aan een broodnodige innovatie toe. De nieuwe innovatieaftrek breidt deze fiscale aanmoediging uit naar verschillende andere inkomsten, o.a. uit auteursrechtelijk beschermde software. Een overzicht.

De innovatieaftrek: wat is het?

Deze fiscale gunstmaatregel, die de aftrek octrooi-inkomsten vervangt, bepaalt dat netto-inkomsten, voortvloeiend uit bepaalde intellectuele eigendomsrechten, voor 85% vrijgesteld worden van vennootschapsbelasting. Daardoor wordt de vennootschapsbelasting voor dit gedeelte van uw inkomsten verlaagd van 33,99% naar 5,1%.

Voor welke intellectuele eigendomsrechten?

Voorheen gold deze aftrek enkel voor octrooien, wat toch erg beperkt was. Software bijvoorbeeld, waarvan het intellectuele eigendom zelden beschermd wordt door een octrooi, viel buiten de regeling.

Nu echter wordt de innovatieaftrek, naast octrooien, uitgebreid tot kwekersrechten, weesgeneesmiddelen, auteursrechtelijk beschermde software,  van overheidswege toegekende data- of marktexclusiviteiten voor gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen voor menselijk of dierlijk gebruik.

Kort samengevat volstaat het dat een vennootschap recht heeft op het gebruik van de intellectueel eigendom, ook wanneer die gezamenlijk ontwikkeld werd. En zelfs wanneer het octrooi of ander intellectueel eigendomsrecht buiten België of de EU verleend werd.

Voor welke inkomsten?

In principe heeft deze aftrek toepassing voor de inkomsten die vanaf 1 juli 2016 behaald werden uit IP. Maar het gaat wel om netto-inkomsten, dat wil zeggen de innovatie-inkomsten verminderd met de uitgaven, opgenomen in de kosten van het jaar zelf.

Er zijn echter nog enkele extra bepalingen die deze berekeningen niet zo simpel maken. Zo moet een bedrijf dat eigenaar is van een patent, maar de uitgaven van O&O doorrekent aan een derde bedrijf, deze uitgaven in mindering brengen van de bruto innovatie-inkomsten.

Anderzijds is er ook nog de ‘nexus’ ratio waarmee rekening gehouden moet worden. Daarbij worden de aangekochte intellectuele rechten en de onderzoeksrichtingen, uitbesteed aan verbonden ondernemingen, uitgesloten van de innovatieaftrek.

Venturecampus ter hulp!

Kortom: een positieve evolutie, maar eenvoudiger werd het er niet op! Gelukkig helpt Venturecampus u bij het toepassen van de innovatieaftrek. Vanaf de eerste stap – een haalbaarheidsstudie- tot het opstellen van uw dossier en zelfs het aanvragen van een fiscale ruling. En dat op een no-cure, no-pay basis. Interesse? Aarzel niet en contacteer ons vandaag nog!

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.