Financiële stimulans voor de ontwikkeling van bots en botnets

 In Bots, Innovation, nl, Subsidies

Ondernemingen die zich bezighouden met de vernieuwing of onderzoek van computersoftware (bijvoorbeeld chatbots en robo-tradingexperts) of computersoftware ter bescherming tegen malware (botnets) komen mogelijk in aanmerking voor een aantrekkelijke innovatiesubsidie van KMO.

Bots, vriend of vijand?
Bots maken onderdeel uit van het internet en nemen sterk in omvang toe. Ze worden gebruikt om bepaalde IT-taken te vereenvoudigen of uit te voeren waardoor het gebruikersgemak toeneemt.

Chatbots? 24/7 beschikbaar en zelflerend
Een chatbot is een softwareprogramma waarmee de interactie met mensen wordt nagebootst op basis van woordherkenning. Ze bieden bijvoorbeeld technische ondersteuning, hulp bij het maken van een keuze of verwijzen door. Een chatbot is populair omdat deze altijd bereikbaar is, goedkoop is ten opzichte van personeelskosten, eenduidige informatie verstrekt en toegankelijk is.  Deze techniek is echter nog beperkt. Door bijvoorbeeld een typefout kan de chatbot niet altijd adequaat reageren. Dit kan resulteren in het uitblijven van een bevredigend antwoord wat vaak tot grote ergernis bij de bezoeker leidt. Het is dan ook wenselijk om de menselijke factor in te blijven zetten om in te kunnen grijpen. Door het toevoegen van artificial intelligence kan de chatbot leren en zich ontwikkelen tot een professionele en efficiënte ‘assistent’. Hoe meer een chatbot met mensen communiceert, hoe beter de respons zal zijn en daarmee ook de mate van klanttevredenheid.

Ongewild ‘bot’ vangen
Helaas zijn er ook vijandelijke bots die worden gezet om computers aan te vallen via IoT-devices. Ze sporen zwakke plekken in netwerken op, omzeilen beveiligingsmechanismes en nemen op die manier, vaak ongemerkt, bezit van een website of een gekoppeld apparaat. Als deze verovering wordt toegevoegd aan een verzameling van bots is er sprake van een botnet: kwaadaardige bots die van computer naar computer gaan en op willekeurige momenten aanvallen. Botnets manipuleren andere bots om taken uit voeren die normaal door een gebruiker worden verricht. Omdat er zoveel vormen van cybercriminaliteit zijn, is het moeilijk om het te bestrijden. Het varieert van dataversleuting met cryptoware, het saboteren van servers, het stelen van geheime of (privacy-)gevoelige informatie en / of het dreigen met het openbaar maken ervan. Zo heeft het Mirai botnet met ransom- en cryptoware in 2016 veel schade aangericht.

Inzet van robo-traders als financiële profesionals
Waar eerst vooral effectenhandelaren werken, werken nu IT’ers die de software van Robo-trading beheren en verder ontwikkelen. Robo-trading is te omschrijven als het faciliteren van digitale platformen met geprogrammeerde strategieën, die zelfstandig aan- of verkooptransacties uit kunnen voeren op basis van automatische algoritmen.

Deze virtuele ‘handelaren’ kunnen, op basis van instructies en regels in korte tijd informatie genereren uit grote hoeveelheden data, berekeningen maken, verwerken en analyseren waardoor ze voor beleggers automatisch kunnen handelen.

Historisch is gebleken dat gehanteerde rekenmodellen niet volledig betrouwbaar zijn bij het voorspellen van risico’s. Rekenmodellen met verkeerde aannames kunnen daardoor ook grote problemen en schade veroorzaken.

Resumerend
Door preventieve maatregelen om de risico’s op een cyberaanval te beperken en tegemoet te komen aan de behoefte om te profiteren van het gemak van chatbots en robo-traders, zal de vraag naar betrouwbare, financieel aantrekkelijke en efficiënte software toenemen. De innovatiesubsidie van KMO biedt hierbij een geweldige kans om verdere vernieuwing en onderzoek op de genoemde terreinen te stimuleren.

Interesse in de innovatie subsidies voor bots?

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze webpagina over ontwikkelingssubsidies.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.