Al van gehoord: Het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen?

 In Geen onderdeel van een categorie, nl

Het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) heeft als doel het ondernemerschap in Vlaanderen aan te moedigen. Het legt de focus op groei en innovatie. Enerzijds worden ondernemingen financieel ondersteund via subsidiëring en anderzijds worden ondernemingen begeleid, dit hand in hand met enkele partners van het VLAIO. Hieronder geven we een overzicht van het palet aan subsidies dat via het VLAIO wordt aangeboden. Venture Campus kan u helpen van A tot Z bij het schrijven van uw subsidieaanvraag. Dankzij onze jarenlange kennis en ervaring geniet uw dossier een hogere slaagkans. Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek omtrent uw subsidie aanvraag.

De KMO- portefeuille

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je als ondernemer financiële steun krijgt voor het aanschaffen van kwaliteit verbeterende diensten in de onderneming, zoals bijvoorbeeld opleidingen en adviesdiensten (communicatieplan, efficiëntie bevorderende maatregelen)

De KMO- groeisubsidie

Met de KMO- groeisubsidie kan je strategische kennis die je nodig hebt om een nieuwe strategie (bijvoorbeeld: nieuwe producten/marktverkenning) voor je bedrijf te implementeren, bekostigen (vb via consultant of aanwerving of een combinatie van beide).

Ontwikkelingsproject

Heb je een innovatief idee dat snel succesvol kan zijn, dan kan je financiële steun vragen voor de ontwikkeling van deze innovatie (concreet: subsidiëring van personeelskosten en andere kosten die met het ontwikkelingsproject gepaard gaan).

Onderzoeksproject

Voor je innovatief idee is nieuwe kennis nodig en moeten onderzoeks- en/of ontwikkelingsactiviteiten uitgevoerd worden. Het VLAIO geeft subsidies voor de uitvoering van individuele projecten voor de uitbouw/versterking van deze activiteiten.

Strategische transformatiesteun

Met deze subsidie wil het VLAIO steun verlenen voor grote investerings- en opleidingsprojecten die gericht zijn op een transformatie van zowel jouw onderneming als van de Vlaamse economie.

Ecologisch en veilig transport

Met deze subsidie worden ondernemingen gestimuleerd die uitgaven doen in het kader van ecologisch en veilig transport van goederen over de weg.

Ecologiepremie

Deze premie betreft een tegemoetkoming aan ondernemingen die ecologische investeringen zullen realiseren. Jouw onderneming wordt zo gestimuleerd om het productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te maken.

Strategische ecologiesteun

Hiermee worden investeringen in bedrijfsspecifieke technologieën (die niet kunnen gestandaardiseerd worden en) die niet voorkomen op de beperkte technologieënlijst van de klassieke ecologiesteunregeling, aangemoedigd.

Compensatie indirecte emissiekosten

Heeft jouw onderneming een hoge elektriciteitsfactuur door het Europese emissiehandelssysteem (EU-ETS), dan kan dit concurrentieel nadeel gecompenseerd worden.

Hinderpremie – Rentetoelage voor hinder bij openbare werken – Inkomenscompensatievergoeding Vlaams Gewest

Ondervindt jouw (kleine) onderneming ernstige hinder door werken voor de deur van jouw zaak, dan biedt de hinderpremie steun om vindingrijk te zijn zodat je de klant kan blijven bedienen. Met de rentetoelage komt het VLAIO tussen in de intresten die de onderneming betaalt gedurende de periode van de openbare werken. Wordt jouw zaak tijdelijk gesloten, kunnen zelfstandigen en micro-ondernemingen bij het Participatiefonds Vlaanderen een subsidie verkrijgen (€ 80,67 per kalenderdag voor 2018) bij tijdelijke sluiting door de hinder bij openbare werken.

Bedrijventerreinen

Met de subsidie voor de (her)ontwikkeling, (her)inrichting of beheer van bedrijventerreinen kunnen terreinen geschikt worden gemaakt voor bedrijvigheid.

Subsidies voor internationale samenwerking

Wanneer jouw onderneming samenwerkt met internationale partners in het kader van onderzoek, ontwikkeling en innovatie, kan je subsidies verkrijgen zodat dergelijke samenwerking kan worden bevorderd.

Incubatoren

Ben jij een een bedrijf dat andere nieuwe bedrijven helpt met het huisvesten, starten en groeien, dan kan je een subsidie aanvragen voor de inrichting van het gebouw.

Sommige subsidies kan u makkelijk zelf aanvragen (bv. KMO-portefeuille). Voor de andere subsidies geeft de hulp van specialisten u een serieuze voorsprong. Bekijk onze referenties van subsidies voor klanten en contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek. Ook andere organisaties in Vlaanderen, bv. ESF Vlaanderen, geven subsidies voor ondernemingen in het Vlaamse gewest.

Recent Posts