10 Tips om een innovatie te definiëren

 In Geen onderdeel van een categorie, nl

Hoe definieer ik een innovatie? 10 tips
Het bedrijfsleven, maar ook de gehele maatschappij kan niet zonder innovaties. Of het nu grote of hele kleine innovaties zijn, ze kunnen letterlijk levens beïnvloeden. Dit zal vrijwel altijd ten positieve zijn, want je innoveert ter verandering of ter verbetering. Naast het feit dat innoveren veel geld kost, kost het ook heel veel energie van mensen die hiermee bezig zijn. Het innovatieproces valt moeilijk in vaste kaders vast te leggen. Bij het innoveren van nieuwe producten of diensten loop je tegen vraagstukken aan die niet op een gebruikelijk manier te beantwoorden zijn. Innoveren betekent veelal dan ook improviseren. Hierbij een tiental tips.

1. Bedenk een intrigerende vraagGa in je doelstelling van je innovatie nooit uit van wat je wilt vermijden, maar wat je juist wilt bereiken. Een dergelijk vraag biedt namelijk veel meer ruimte voor allerlei verschillende perspectieven. Daarnaast is het ook van belang om de betrokkenen bij de innovatie te motiveren en te stimuleren. Als de doelstelling uit een intrigerende vraag bestaat, zal dit betrokkenen alleen maar prikkelen.

2. Vernieuwde aanpak van werken

innovaties passen vaak niet in de de vaste werkpatronen. Dit vereist een ander wijze van aanpak. Laat mensen ook zich ook niet verschuilen achter hun functie maar laat hen met een open vizier deelnemen. Vergaderen aan een tafel leidt in de praktijk vaak tot lange zinloze discussies. Beter is het om op de locatie zelf het probleem te bespreken.

3. Persoonlijke drijfveren

Echt goede innovaties komen vaak voort uit de passie van de betrokkenen voor een product of dienst. Het werken vanuit eigen belang is dikwijls de doodssteek voor een innovatie. Spreek daarom de persoonlijke drijfveren van de betrokkenen aan en voedt hun nieuwsgierigheid.

4. Verschillende expertises

Een innovatie ontstaat vaak door verschillende expertises gezamenlijk te combineren. Doe goed onderzoek naar welke expertises je ter beschikking hebt en welke niet. En hoe kom je aan een bepaalde expertise wanneer deze niet aanwezig is? Het delen van elkaars expertise is uitermate belangrijk.

5. Vermijd tegengestelde belangen

Een innovatie is niet gebaat bij enkel compromissen sluiten omdat ieder zijn of haar eigen belang heeft. Deze tegengestelde belangen kunnen het innovatieproces behoorlijk verstoren. Sta daarom open voor elkaars belangen en probeer ook vanuit het belang van de ander te denken.

6. Gezamenlijke kracht en succes

Stel vooral de talenten en succes van de betrokkenen centraal en juist niet de tekortkomingen. Alleen op deze manier is het mogelijk om elkaar te motiveren en krachten te bundelen wat tot een succesvolle innovatie leidt.

7. Samen

Je helpt het innovatieproces absoluut niet wanneer je enkel met elkaar loopt te discussiëren over elkaars standpunten. Houd voor ogen dat jullie gezamenlijk iets nieuws ontwikkelen en dat samenwerking enkel tot succes leidt. Daarom is het niet verstandig als ontwikkeling niet door één enkel persoon te doen is, maar dat iedereen een bijdrage moet leveren.

8. Verbinding met de buitenwereld

Haal mensen vanuit buiten de innovatiepraktijk binnen. Hiermee onderwerp je je innovatie aan een kritisch publiek en zal je innovatie niet enkel in een besloten innovatieproces blijven. Positieve aandacht voor je innovatie helpt mede dat ook derden zich verheugen op de nieuwe innovatie.

9. Interactie

Het innovatieproces wordt enorm geholpen door interactie. Ga nooit uit van één idee, maar bekijk het ook van verschillende invalshoeken. Stimuleer mensen om verder te denken en nieuwe ideeën te ontwikkelen op basis van interactie en ideeën van anderen.

10. Leren

Innovatie is vooral ook leren. Leren van elkaar, maar ook van vernieuwde processen. Gebruik de nieuwe opgedane vakbekwaamheden dan ook weer in andere innovatieprocessen, zodat betrokkenen blijvend kunnen leren en wat voor een onderneming kunnen betekenen.

Recent Posts