Al van gehoord: Het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen?

Het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) heeft als doel het ondernemerschap in Vlaanderen aan te moedigen. Het legt de focus op groei en innovatie. Enerzijds worden ondernemingen financieel ondersteund via subsidiëring en anderzijds worden ondernemingen begeleid, dit hand in hand met enkele partners van het VLAIO. Hieronder geven we een overzicht van het palet […]

Artificiële intelligentie (AI) is de toekomst

Apparaten met artificiële intelligentie (AI) reageren op data of impulsen uit de omgeving, en zijn in staat om op basis hiervan zelfstandig besluiten te nemen. Het bijzondere van AI is dat de computer de mogelijkheid heeft (zelfstandig) te leren en zelfstandige beslissingen te nemen. Wat is AI? In het algemeen verwijst AI naar een brede[…..]

Toepassingsmogelijkheden Machine Learning lijken onbeperkt

De wetenschappelijke discipline waarbij patronen ontdekt worden in Big Data noemt men ook wel Machine Learning. Die patronen worden gebruikt voor een voorspellend wiskundig model. Als er frequent nieuwe data aan het wiskundig model (algoritme) wordt toegevoegd, blijft er sprake van een lerend model en worden weer nieuwe, meer specifieke patronen ontdekt die bovendien in[…..]

Nieuwe vaardighedenagenda voor Europa (European Skills Agenda)

Nieuwe vaardighedenagenda voor Europa (European Skills Agenda) In juni 2016 heeft de Europese Commissie een nieuwe vaardighedenagenda (European Skills Agenda) voor de Europese Unie opgesteld. Deze nieuwe vaardighedenagenda voor Europa bevat tien acties die er toe moeten leiden dat de juiste opleidingen, vaardigheden en ondersteuning beschikbaar wordt gesteld voor de inwoners van de Europese Unie.[…..]