Nieuwe vaardighedenagenda voor Europa (European Skills Agenda)

Nieuwe vaardighedenagenda voor Europa (European Skills Agenda) In juni 2016 heeft de Europese Commissie een nieuwe vaardighedenagenda (European Skills Agenda) voor de Europese Unie opgesteld. Deze nieuwe vaardighedenagenda voor Europa bevat tien acties die er toe moeten leiden dat de juiste opleidingen, vaardigheden en ondersteuning beschikbaar wordt gesteld voor de inwoners van de Europese Unie. […]

Wat is een ESF subsidie en welke subsidies biedt het fonds?

De historie van het ESF Het Europees Sociaal Fonds, of ESF, bestaat sinds de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) na de Tweede Wereldoorlog. Aanvankelijk richtte het fonds zich vooral op de staalindustrie en die voor steenkolen. Dat veranderde in de jaren 70, toen ook de landbouwindustrie en de textielsector een[…..]