Toepassingsmogelijkheden Machine Learning lijken onbeperkt

De wetenschappelijke discipline waarbij patronen ontdekt worden in Big Data noemt men ook wel Machine Learning. Die patronen worden gebruikt voor een voorspellend wiskundig model. Als er frequent nieuwe data aan het wiskundig model (algoritme) wordt toegevoegd, blijft er sprake van een lerend model en worden weer nieuwe, meer specifieke patronen ontdekt die bovendien in […]

Nieuwe vaardighedenagenda voor Europa (European Skills Agenda)

Nieuwe vaardighedenagenda voor Europa (European Skills Agenda) In juni 2016 heeft de Europese Commissie een nieuwe vaardighedenagenda (European Skills Agenda) voor de Europese Unie opgesteld. Deze nieuwe vaardighedenagenda voor Europa bevat tien acties die er toe moeten leiden dat de juiste opleidingen, vaardigheden en ondersteuning beschikbaar wordt gesteld voor de inwoners van de Europese Unie.[…..]

10 Tips om een innovatie te definiëren

Hoe definieer ik een innovatie? 10 tips Het bedrijfsleven, maar ook de gehele maatschappij kan niet zonder innovaties. Of het nu grote of hele kleine innovaties zijn, ze kunnen letterlijk levens beïnvloeden. Dit zal vrijwel altijd ten positieve zijn, want je innoveert ter verandering of ter verbetering. Naast het feit dat innoveren veel geld kost,[…..]