Innovatie en subsidies voor augmented reality

Innovaties rond Augumented Reality De ontwikkelingen rondom Augumented Reality (AR) beginnen in een stroomversnelling te raken. Pokémon Go liet in 2016 al zien hoe AR toepasbaar is in dagelijkse toepassingen, zoals games. De enorme hype die het veroorzaakte heeft het grote publiek voorbereid op deze futuristische ontwikkelingen. Augumented Reality is toegevoegde realiteit: een technologie waarbij […]

Wat is een ESF subsidie en welke subsidies biedt het fonds?

De historie van het ESF Het Europees Sociaal Fonds, of ESF, bestaat sinds de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) na de Tweede Wereldoorlog. Aanvankelijk richtte het fonds zich vooral op de staalindustrie en die voor steenkolen. Dat veranderde in de jaren 70, toen ook de landbouwindustrie en de textielsector een[…..]

Overzicht subsidies voor startups

Als startup zijn er in Vlaanderen diverse subsidies en financiële voordelen mogelijk, waaronder voor innovatie maar ook voor de bescherming van intellectuele eigendom via de aanvraag van octrooien. Het Vlaams Agentschap Ondernemen en Innoveren (VLAIO) verstrekt zulke subsidies via innovatieprojecten voor kleine en middelgrote bedrijven (KMO), waaronder startups. De steun voor deze KMO-innovatieprojecten komt uit[…..]